Certifikované kurzy

úroveň -1-

PortDeBras™ Basic

Certifikovaný kurz úrovně 1 metody PortDeBras™

Před tímto kurzem doporučujeme se zúčastnit úvodního semináře PortDeBras™ Introduction, protože pouze Úvodní seminář nabízí podrobnější přednášku, podrobná skripta na téma historie konceptu, základní pilíře a principy konceptu.

Pokud se Vám termínově více hodí se zúčasnit nejdříve kurzu BASIC a až poté semináře INTRODUCTION, je to v pořádku, ale je potřeba počítat s tím, že BASIC je opravdu nabitý praxí.

Hlavní myšlenkou kurzu BASIC je předat lektorům návod, jak vytvářet sekvence na základě určitých logických a plynulých pohybových přechodů. Lektoři se v průběhu kurzu učí chápat, jak tvořit – a to tak, že si osvojují dané sekvence, které slouží jako materiál pro pochopení základních principů plynulosti. Sekvence, které se vyučují na tomto kurzu podléhají autorským právům. V momentě, kdy zamýšlíte vést lekce s označením PortDeBras™, je potřeba si zakoupit licenci u své školitelky.

Bez platné licence není možné vyučovat lekce PortDeBras™

Základní rozdíl mezi semináři a kurzy je tento:

Semináře poskytují tzv. “ready-to-use” pohybové sekvence. 
Kurzy nabízejí materiál k další tvorbě.

Pokud se chcete stát opravdu kvalitními lektory metody, nespěchejte, protože vše má svůj čas.

KOMU JE KURZ URČEN:

 • Pro již stávající lektory PortDeBras™
 • Pokud jste “nelektoři” a zvídaví nadšenci a chcete si zacvičit, jste vítáni, ale certifikát vám neudělí právo vést lekce.

 

OBSAH KURZU


 • Intenzivní trénink 7 pohybových sekvencí, které jsou založeny na přirozených pohybech
 • Technický dril paží, pozic nohou, postavení chodidel a přechodů mezi pozicemi
 • Důraz kladen na vnímání a technickou průpravu linií těla

úroveň -2-

PortDeBras™ Intermediate

Dvoudenní certifikovaný kurz úrovně 2 metody PortDeBras™

KOMU JE KURZ URČEN:

 • Již stávajícím lektorům PortDeBras™
 • Pokud jste “nelektoři” a zvídaví nadšenci a chcete si zacvičit, jste vítáni, ale certifikát vám neudělí právo vést lekce.

OBSAH KURZU


 • Podrobnější seznámení se s konceptem PortDeBras™
 • Pokračující složitější sekvence, které slouží k lepšímu pochopení metody PortDeBras™

úroveň -3-

PortDeBras™ Progression

Dvoudenní certifikovaný kurz úrovně 3 metody PortDeBras™

KOMU JE KURZ URČEN:

 • Již stávajícím lektorům PortDeBras™
 • Pokud jste “nelektoři” a zvídaví nadšenci a chcete si zacvičit, jste vítáni, ale certifikát vám neudělí právo vést lekce

OBSAH KURZU


 • Podrobnější seznámení se s konceptem PortDeBras™
 • Pokračující složitější sekvence, které slouží k lepšímu pochopení filozofie metody PortDeBras™

úroveň -4-

PortDeBras™ Exercise

Dvoudenní certifikovaný kurz úrovně 4 metody PortDeBras™

KOMU JE KURZ URČEN:

 • Již stávajícím lektorům PortDeBras™
 • Pokud jste “nelektoři” a zvídaví nadšenci a chcete si zacvičit, jste vítáni, ale certifikát vám neudělí právo vést lekce

OBSAH KURZU


 • Další hlubší seznámení se s konceptem PortDeBras™
 • Pokračující složitější, komplexnější sekvence, které slouží k plnému pochopení filozofie metody PortDeBras™

PortDeBras™ Trainer Course

Dvoudenní kurz pro lektory a školitele metody PortDeBras™, kteří si chtějí zvýšit svůj status a kvalifikaci. Mohou se zúčastnit i lektoři jiných forem nebo ti, kteří si chtějí jen zacvičit a poznat Vladimira Snezhika a jeho ženu Olgu, ale po předchozí dohodě.

Trenérský kurz se koná v Bratislavě (většinou v listopadu) či v Moskvě (květen/červen). Bližší informace k aktuálnímu konání trenérského kurzu v Bratislavě najdete na stránkách moveacademy.sk

OBSAH KURZU


 • Nápň kurzu je každý rok jiná – program určujte tvůrce metody
 • Oba dva dny jsou vždy velmi praktické

PODMÍNKY ÚČASTI

 • Trenérského kurzu se mohou účastnit instruktoři s minimálním vzděláním PortDeBras™ Basic (Level 1)
 • PortDeBras™ Trainer Course probíhá vždy pod vedením Vladimira Snezhika, jeho ženy Olgy a dalších školitelů z tzv. mezinárodního týmu
 • Zájemci o trenérský kurz v Bratislavě či Moskvě musí včas provést registraci na emailu helena.ballova@gmail.com
 • Přehled všech oficiálních PortDeBras™ školitelů a jejich úroveň najdete na zde.

Co znamená "zvýšit si status a kvalifikaci"

Pokud jste lektoři PortDeBras™a prošli jste školením PortDeBras™Basic, zvýší se váš status lektora PDB na status “školitele PDB 1.úrovně”

Školitel 1. úrovně (PortDeBras™ Trainer)

Školitelem 1. úrovně (PortDeBras™ Trainer) se lektor tedy stává ve chvíli, kdy absolvoval minimálně:

 • Certifikovaný kurz pro oficiální trenéry metody PortDeBras™
  (tzv. PortDeBras™ Trainer Course)
 • Certifikovaný kurz PortDeBras™ Basic (level 1)
 • Školitel 1. třídy může začít veřejně prezentovat PortDeBras™, organizovat semináře a kurzy PortDeBras™, tzn.:

PortDeBras™ Trainer je oprávněn:

 • k vedení lekcí PortDeBras™ na akcích pro veřejnost s účastí přesahující 30 osob (tzv. master classes)
 • k vedení oficiálního před-vzdělávacího semináře PortDeBras™ Club System v trvání 3 – 6 výukových hodin
 • k vedení dalších před-vzdělávacích kurzů v délce 6 – 8 výukových hodin (Introduction, Ball, Band, Barre, ParTerre) v případě, že školitel absolvoval na trenérském kurzu dané téma (tzn. pokud na trenérském kurzu proběhla celodenní výuka v rozsahu 6 – 8 hodin na téma PortDeBras™ ParTerre, vzniká školiteli nárok na organizaci a výuku semináře PortDeBras™ ParTerre)

Každoročně organizuji skupinu, kdy jedeme hromadně na Trainer Course a bydlíme spolu, tak pokud byste chtěli jet se mnou/s námi – napište mi